Sáng kiến về Đảm bảo Chất lượng ở từng giai đoạn của Chuỗi cung ứng.

Tập đoàn Ajinomoto, dựa trên Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), cam kết sẽ đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn từ phát triển cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.