Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto

Tập đoàn Ajinomoto áp dụng một hệ thống đảm bảo chất lượng của riêng mình, Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), cho tất cả sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn. Điều này đảm bảo rằng quá trình kiểm soát chất lượng từ việc thu mua nguyên liệu thô cho đến việc bán sản phẩm đều rất nghiêm ngặt.

Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA)

Được thành lập vào năm 1997, ASQUA là hệ thống đảm bảo chất lượng của riêng Tập đoàn Ajinomoto. Hệ thống này dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, cũng như tiêu chuẩn quản lý sản xuất như Hệ thống Phân tích các Mối nguy và Kiểm soát Điểm tới hạn (HACCP), một tiêu chuẩn về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, và tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMPs),*1
Hệ thống này còn kết hợp chặt chẽ với các Chính sách Chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto, Quy định về Đảm bảo Chất lượng của Ajinomoto, Quy định về Đảm bảo Chất lượng, Tiêu chuẩn Chất lượng, các quy định và yêu cầu khác được Tập đoàn hoặc các tổ chức nội bộ đưa ra. Với ASQUA, Tập đoàn đã và đang nỗ lực thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng một cách nghiêm ngặt trên toàn thế giới, từ việc thu mua nguyên liệu thô cho đến lúc sản phẩm được bán ra, luôn luôn hướng đến chất lượng sản xuất ngày càng tốt hơn. Những yêu cầu và mong đợi của khách hàng cũng được ghi nhận và sử dụng ngay để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh.

 • *1 Các tiêu chuẩn liên quan đến việc quản lý sản xuất, đã và đang được áp dụng cho các sản phẩm.

Cấu trúc của ASQUA

Các thành phần của ASQUA

Tiêu chuẩn Chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto

Tiêu chuẩn Chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto được thiết kế để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng được mức chất lượng mong muốn của các nhãn hàng thuộc Tập đoàn Ajinomoto, và là các tiêu chuẩn khắt khe trên nhiều lĩnh vực như đào tạo, nhãn mác, bao bì và có thể truy nguyên được nguồn gốc, v.v…

Tiêu chuẩn Chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto (các ví dụ)

 • Tiêu chuẩn về Đánh giá Chất lượng
 • Tiêu chuẩn về Đào tạo Giáo Dục về Chất lượng
 • Tiêu chuẩn về Kiểm soát Halal*2
 • Tiêu chuẩn về Kiểm soát Kosher*3
 • Tiêu chuẩn về Nhãn mác Sản phẩm
 • Tiêu chuẩn về Kiểm soát Chất lượng và Nguyên liệu Thô
 • Tiêu chuẩn về An toàn và Vệ sinh Nguyên liệu Bao bì Thực phẩm
 • Tiêu chuẩn về GMP Thực phẩm
 • Tiêu chuẩn GMP về Dược phẩm
 • Tiêu chuẩn về HACCP
 • Tiêu chuẩn về Kiểm soát Chất lượng cho Nhà thầu phụ và Thu mua Sản phẩm
 • Tiêu chuẩn về việc Phản ứng với Các khiếu nại
 • Tiêu chuẩn về Quyết định Ứng phó với các trường hợp Khẩn cấp liên quan đến Chất lượng.
 • Tiêu chuẩn về Phòng vệ Thực phẩm*4
 • Tiêu chuẩn về Truy nguyên nguồn gốc
 • Tiêu chuẩn về việc Giải quyết “Phản hồi từ Khách hàng”
 • Tiêu chuẩn về việc Sử dụng Hiệu quả “Phản hồi từ Khách hàng”
 • *2 Những thực phẩm được phép ăn theo quy định về ăn uống của người Hồi Giáo
 • *3 Những thực phẩm được phép ăn theo quy định về ăn uống của người Do Thái
 • *4 Các biện pháp để ngăn chặn việc cố ý đưa tạp chất vào trong thực phẩm. Tập đoàn sẽ kiểm tra tất cả các công đoạn từ việc thu mua nguyên liệu thô cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, để ngăn chặn bất cứ ai có ý định bỏ các chất độc hay các tạp chất khác vào thực phẩm.

Khuôn khổ của tổ chức về việc thực hiện ASQUA

Bao gồm các thành viên quản lý cấp cao và báo cáo cho Ban Quản lý, Ban Đảm bảo Chất lượng là cơ quan cao nhất về đảm bảo chất lượng trong Tập đoàn Ajinomoto. Căn cứ vào những phản hồi của khách hàng, cơ quan này sẽ soạn thảo ra những chính sách và kế hoạch cơ bản liên quan đến việc đảm bảo chất lượng của Tập đoàn, và sau khi được phê duyệt bởi Ban Quản lý sẽ triển khai đến các công ty thuộc Tập đoàn trên toàn thế giới. Cứ sáu tháng một lần, Ban Đảm bảo Chất lượng sẽ xem xét tình trạng thực hiện của các chính sách và kế hoạch xuyên suốt toàn Tập đoàn.
Khuôn khổ này đảm bảo rằng tất cả mọi người – từ quản lý cấp cao cho đến các nhân viên tuyến dưới trong bộ phận sản xuất và bán hàng – sẽ duy trì một sự hiểu biết sâu sắc về chất lượng sản phẩm và cam kết tuyệt đối trong việc cung cấp các sản phẩm an toàn xứng đáng với sự kỳ vọng của khách hàng.

Ban Đảm bảo Chất lượng

Hệ thống thực thi ASQUA

Đạt được chứng nhận của bên thứ ba

Tập đoàn Ajinomoto đang cố gắng để có được chứng nhận ISO 9001 của bên thứ 3. Tất cả các công ty và đơn vị thuộc Tập đoàn Ajinomoto đã được chứng nhận ISO 9001 đang nỗ lực để duy trì chứng chỉ của mình. Tập đoàn cũng đang trong quá trình đạt được Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000*5 của Tổ chức Sáng kiến về An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) cho nhiều đơn vị sản xuất phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

 • *5 Một tiêu chuẩn được ban hành bởi tổ chức GFSI bằng việc kết hợp ISO 22000 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và PAS 220 - một chứng nhận về chương trình an toàn thực phẩm cho các nhà cung cấp thực phẩm.
Nhà máy Kasawaki ở Nhật Bản

Phát triển nguồn nhân lực để gia tăng mức đảm bảo chất lượng

Tập đoàn Ajinomoto thúc đẩy các chương trình phát triển nguồn nhân lực của mình để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực. Hàng năm, Tập đoàn xem xét lại chất lượng đào tạo, và tạo ra các chương trình đáp ứng được nhu cầu của mỗi tổ chức và công ty trong Tập đoàn. Các chương trình được thực hiện theo 1 kế hoạch.

Khóa đào tạo về Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS)

Các ví dụ về hệ thống và chương trình đào tạo về đảm bảo chất lượng

Đào tạo tổng quát

Quy mô toàn Tập đoàn

 • Hội nghị Quản lý và Kỹ thuật về Chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto

Công ty cổ phần Ajinomoto

 • Đào tạo cho các nhân viên người Nhật ở nước ngoài (tiêu chuẩn ASQUA)
 • Đào tạo cho nhân viên mới (đào tạo về sự hài lòng của khách hàng)
 • Đào tạo về sự tuân thủ (các hoạt động đảm bảo chất lượng)

Đào tạo chuyên sâu

Quy mô Tập đoàn trên toàn thế giới

 • Khóa đào tạo về Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS)
 • Trường ASQUA

Công ty cổ phần Ajinomoto

 • Buổi nghiên cứu về đánh giá chất lượng
 • Buổi nghiên cứu về kiểm định chất lượng*6

Quy mô Tập đoàn ở Nhật Bản

 • Buổi nghiên cứu về chất lượng cho quản lý cấp cao
 • Chương trình đào tạo về sự hài lòng của khách hàng
 • Đào tạo kiểm soát nội bộ ISO 9001 (đạt được chứng nhận mới)
 • Hội thảo kiểm định chất lượng
 • Buổi nghiên cứu về nhãn mác thực phẩm
 • Tóm tắt về xu hướng trong sáng kiến của chính phủ về thực phẩm, v.v…

Các đơn vị riêng lẻ

Thực hiện hàng loạt các chương trình đào tạo liên quan đến chất lượng trong các lĩnh vực bao gồm tiêu chuẩn ISO 9001, và một số dạng khác nhau của GMP

 • *6 Đào tạo với mục đích nâng cao kiến thức và chia sẻ kỹ năng chuyên môn về đảm bảo chất lượng, tập trung vào Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA).