Đảm bảo Chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto

Dành ưu tiên hàng đầu cho khách hàng, Tập đoàn Ajinomoto cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn với chất lượng tốt nhất nhằm cải thiện đời sống của mọi người trên toàn thế giới.

Other Language

Tiếng Việt

Triết lý Chúng tôi góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn trên quy mô toàn cầu thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn với chất lượng cao. Các chính sách 1. Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào những yêu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của họ. 2. Chúng tôi chủ động cung cấp thông tin thích hợp và đáp lại sự tin tưởng của khách hàng. 3. Chúng tôi luôn thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu kỹ càng hết sức có thể, quyết không làm tổn hại đến sự an toàn của sản phẩm, tuân thủ tuyệt đối các quy định và luật hiện hành và luôn luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng đồng bộ.4. Chúng tôi đảm bảo chất lượng thông qua Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), dựa trên các khái niệm được đưa ra trong các tiêu chuẩn ISO quốc tế. 5. Dưới sự lãnh đạo của đội ngũ quản lý, mỗi nhân viên trong công ty chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình ở mọi công đoạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn và chất lượng nhất, từ khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho đến khâu sản xuất, phân phối, bán sản phẩm và các dịch vụ khác.