การประกันคุณภาพของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทำการผลิตสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดด้วยความมุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก

Other Language

ภาษาไทย

นโยบายคุณภาพ ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  
พวกเราส่งเสริมให้คนทั่วโลกมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการผลิตสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง  
1. เราใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยการผลิตสินค้าและบริการตามความพึงพอใจของลูกค้า  2. เรากระตือรือร้นที่จะนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และเสริมสร้างความไว้วางใจในบริษัทของเราอย่างต่อเนื่อง  3. เราไม่มีการประนีประนอมในด้านความปลอดภัย โดยเราได้มีการจัดทำแบบสำรวจและวิจัยให้ครอบคลุมมากที่สุด ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้ ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ  4. เราประกันคุณภาพผ่านระบบประกันคุณภาพของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ASQUA) ตามแนวคิดมาตรฐานสากล ISO  5. พนักงานทุกคนในบริษัทพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา การผลิต การกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย และการให้บริการภายใต้การนำของฝ่ายบริหาร